adj.

very sinful, most criminal;

s.

great sinner.

adj.

Ամենայն մեղօք լի. ամենայն մեղաց պարտական. բազմամեղ. խիստ մեղաւոր, ամմէն յանցանքի տէր.

Ամենամեղս հոգւոյ։ Կենագործեա՛ զիս զամենամեղս. (Նար. ՟Խ. ՟Ձ՟Գ։)

Ամենամեղ անձն իմ. (Շար.։)

Զամենաչարսն եւ զամենամեղս. (Ոսկիփոր.։)