adj.

very sweet, very savoury, very good, very delicate.

adj.

Ամեաեւին անոյշ եւ անուշահոտ. ամենայնիւ քաղցր.

Ամենանուշակ անանջատելի բաղդատութեամբ։ Մարմին անպական յամենանուշակ մշտակուսէ, ծոցածին հօր նախայաւիտեան որդի՝ երէկածին մանուկ կուսամօր որդի. (Պիտառ.։)