adj.

πανποικήλος, παντοῖος, παντοδαπός. omnigenus, omnis generis, multiplex Ամենազան. ազգի ազգի. բիւրազգի. բիւրապատիկ. բազմապատիկ. եւ մեծաշուք կամ բազմագունի. ամմէն կերպ, շատ կերպ. հեր սօյ. հէր դիւրլիւ.

Որ ինչ միանգամ կազմիչք են հեշտ ցանկութեանն՝ ամենապատիկք։ Ծաղկաներկս յամենապատիկ երանգոց։ Դրախտն՝ ամենապատիկ ծառովք լի։ Ըստ ամենապատիկ փոփոխմանց. (Փիլ.։)

Ի տունս պայծառս քարամբք ամենապատկօք ծաղկեալս. (Ածաբ. աղք.։)

Մեծութիւն ամենապատիկ յարքունիստ համբարեցաւ։ Ամենապատիկ խրատու քաղցրութիւն, կամ մրրկօք ալեաց. (Նիւս. կազմ. ՟Գ. եւ Երգ.։)

Ամենապատիկ պարգեւք, կամ երանութիւնք, բարութիւն, կամ չարութիւն. վայելչութիւն. (Պիտ.։ Սարգ.։) (Լմբ.։)

Ամենապատիկ ներբողիւ։ Ի բազմականս ամենապատիկս. (Նար.։)

Այլ Կոստանդիանոսի ամենապատիկ յարդարեալ (զԲիւզանդիոն՝) անուանեաց նոր Հռովմ. իմա՛ իբր Մկ. ամենապատկապէս, կամ ամենայն վայելչութեամբ։ (Խոր. ՟Բ. 85.)