adj.

much obliged, much indebted.

adj.

Ամենայնիւ պարտաւոր, կամ պարտական պատժոց.

Զամենապարտ ոգիս ընկալայց։ Ամենապարտս մահու։ Առ ամենապարտս ես ներօղ. (Նար. ՟Ժ՟Ը. ՟Թ. ՟Ծ՟Ը։)