adv.

ԱՄԷՆԻՄԱՍՏԱԲԱՐ ԱՄԷՆԻՄԱՍՏԱՊԷՍ. Ամենայն իմաստութեամբ, եւ մեծաւ խորհրդով. շատ բարակ խելքով. փէք ալիմանէ. ագըլանէ.

Ամէնիմաստաբար որոշեաց, կամ ասացեալ է. (Փիլ. լին. ՟Ա. եւ ՟Գ։)

Ընդէ՞ր սիրէր. ամէնիմաստապէս է. քանզի առաքինին ոչ վասն այլոյ իրիք ինչ սիրի. (Փիլ. լին. ՟Դ։)

Զայս արարեալ, եւ առնէ ամենիմաստապէս ամենեցուն տէրն. (Լաստ. ՟Ժ։)