adj.

which produces clouds.

adj.

Ծնօղ կամ պատճառօղ ամպոց. ամպաբեր.

Ուստի՞ ծնանին օդք ամպածինք, եւ ի նոսին սպառին. (Ագաթ.։ (Իսկ իբր յամպոյ ծնեալ, որպէս մակդիր յուշկապարկաց կամ կենտաւրոսաց։))