adj.

cf. Ամրապահ.

adj.

Որպէս ամրապահ ըստ ա նշ.

Նաւորդացն ամրապահեստ. (Մագ. խչ.։)

Հովանի ամրապահեստ. (Արծր. ՟Ե. 11։)

Ամրապահեստ խնամք. (Սիսիան.։)

Կամ անքոյթ պահեալ.

Ամրապահեստ սեպհական հայրենի. (Մագ. ԾԴ։)

ԱՄՐԱՊԱՀԵՍՏ ԱՌՆԵԼ, ՄՆԱԼ, ԼԻՆԵԼ. Անքոյթ եւ անվտանգ պահել, պահիլ. ամրացուցանել, ամրանալ.

Եւ եւս զնոսա զգուշաբար իմն ամրապահեստ առնէին։ Ի նմա ամրապահեստ առնէր զնտանիս տան իւրոյ։ Ամրապահեստ զնոսա առնելով ի խորաձորս. (Յհ. կթ.։)

Յաղագս ամրապահեստ ի թշնամեացն մնալոյ. (Մագ. ՟Ե։)

Ամրապահեստ լինէր ի հովանի թեւոցն Աստուծոյ. (Յհ. կթ.։)