adj.

well shut or locked, strongly barred, well fastened.

adj. adv.

Քաջ փակեալ՝ պնտեալ՝ պարսպեալ. հաստատո՛ւն. ամուր գոցած, աղէկ մը գոցելով, հաստատ. սըգըսըգը գափանմըշ. մէստուտ.

Ամրափակ խցմամբ համրացոյց արգել հողմ բանսարկուին։ Բեւեռօք սեւեռեալ՝ ամրափակ ուղերձմամբ. (Նար. ԺԸ. եւ խչ։)

Ի մնալն ամրափակ ընդդէմ մրցման խորհրդոց չարաց՝ միտքն եւս առաւել լուսաւորի. (Լմբ. առակ.։)

Զգառինս՝ ամրափակ ի ներքոյ փարախին պարսպել. (Տօնակ.։)

Եւ իբր ամրապահ, քաջ պատսպարօղ.

Ամրափակ վահանք. (ՃՃ.։)

s.

ԱՄՐԱՓԱԿ, ի, ով, աց, օք. Ամո՛ւր փականք, եւ փակաղակք, ամո՛ւր փակք, կղպաք.

Փակէր նա զդուռն տաճարին ամրափակով. (ՃՃ.։)

Դրունք դժոխոց կրկին ամրափակօք ախեալ լինէին. (Շ. բարձր.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ամրափակեմ, եցի

Voir tout