s.

Ամրութիւն շուրջանակի. պատսպարութիւն. զգուշութիւն.

Շինեաց պարսպաւոր ամրափակութեամբ զբլուրն. (Արծր. ՟Դ. 11։)

Ամենայն իրօք կարօտ եմք ամրափակութեան, զի թշնամիքն ընդ խաւար խոցոտեն. (Լմբ. առակ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif ամրափակութիւն ամրափակութիւնք
accusatif ամրափակութիւն ամրափակութիւնս
génitif ամրափակութեան ամրափակութեանց
locatif ամրափակութեան ամրափակութիւնս
datif ամրափակութեան ամրափակութեանց
ablatif ամրափակութենէ ամրափակութեանց
instrumental ամրափակութեամբ ամրափակութեամբք