adv.

there, in that place.

adv.

Այդր. յայդմ տեղւոջ. ատ տեղը, հոտ. շուրատա, շունտա.

Այդանօր լո՛ւր զիմս հառաչանք յերկինսդ. Քեզ նուիրեմ այդանօր. (Լմբ. պտրգ. եւ Սղ.։)