adj.

very or more different;

adv.

—ս, very differently.

adj. adv.

Կարի՛ այլազգ, եւ ընդ հակառակն. ἐτέρως, καὶ ἑναντίως.

Ո՛չ որպէս ասացաքն միայն, այլ այլազգագոյն եւս. (Կոչ. ԺԴ։)

Այլազգագոյնս իմն վարէ զազգահամարն. (Ոսկ. մ. ՟Ա. 2։)

Եթէ այլազգագոյն ինչ խորհիս. (Փարպ.։)