cf. ԱՅՆՊԷՍ.

Այնպիսաբար յամենեցունցն առաքելով պարաւորութիւն։ Այնպիսաբար միահամուռ երաժշտական ձայնիւք երգէին. (Պիտ.։)

Զայնպիսաբար երեւեալն աշխարհի. (Յհ. իմ. պաւլ։)