s.

cavalry, horse.

s.

cf. ԱՅՐՈՒՁԻ.

Զօր հատանէր, այրեւձի առնէր իբրեւ վեզ հազար. (Ա. մկ. Դ. 28։)

Ի թիկունս հասանէին մեծաւ բազմութեամբ ժիր եւ քաջ առնեձիոյ։ Լինէր առաջնորդ առնեւձիոյ յունաց. (Ագաթ։)

Սաստկութիւն առնեւձիոյ. (Փարպ։)