s.

barrenness, poorness, sterility.

s.

Իբր տձեւութիւն անկերպարան, անհարթութիւն. յետնութիւն.

Զանարգասաւորութեան մարմնոյն պարսաւանս՝ ըստ նկնաձեւ հասակին, եւ այլոց մասանցն տգեղութեան. (Պիտ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif անարգասաւորութիւն անարգասաւորութիւնք
accusatif անարգասաւորութիւն անարգասաւորութիւնս
génitif անարգասաւորութեան անարգասաւորութեանց
locatif անարգասաւորութեան անարգասաւորութիւնս
datif անարգասաւորութեան անարգասաւորութեանց
ablatif անարգասաւորութենէ անարգասաւորութեանց
instrumental անարգասաւորութեամբ անարգասաւորութեամբք