adj.

without sun, dark, cloudy.

adj.

Ուր չկայցէ արեւ. անլոյս. խաւարին. արեւ չունեցօղ, մութ.

Անարեւ միգով յամենայն մասանց պարփակեալ։ Յոյժ անարեւ եւ անվերարկու ի տարտարոսի. (Նար. ԻԳ. ԻԶ։)