adj.

immense, unlimited.

adj.

Յանբաւս ծաւալեալ. համատարած ի ծագաց մինչեւ ի ծագս. համասփիւռ.

Անբաւածաւալ ծով. (Սկեւռ. աղ.։)

Յանբաւածաւալ ճառագայթից արեգականն արդարութեան. (Ուռպ.։)