s.

insufficiency, incapacity.

s.

Անձեռնհասն գոլ. տկարութիւն. յետնութիւն. նուաստութիւն. անկարութիւն.

Մառախուղ (յայտ առնէ) զայլոց անբաւականութիւն տեսութեանն։ Կամեցաւ ի ձեռն իմոյ անբաւականութեանս յայտնել զսուրբս իւր. (ՃՃ.։)

Առձեռն էր պատճառն՝ տկարութիւն մարմնոյ, եւ անբաւականութիւն բանի. (Երզն. քեր.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif անբաւականութիւն անբաւականութիւնք
accusatif անբաւականութիւն անբաւականութիւնս
génitif անբաւականութեան անբաւականութեանց
locatif անբաւականութեան անբաւականութիւնս
datif անբաւականութեան անբաւականութեանց
ablatif անբաւականութենէ անբաւականութեանց
instrumental անբաւականութեամբ անբաւականութեամբք