adj.

incomprehensible, immeasurable, infinite.

adj.

Անչափ. անբովանդակելի. անպարագրելի. եւ անճառելի. ἅρρητος.

Յաղագս անբաւելի՝ ինքեան եւ Հօր իւրոյ՝ մարդասիրութեանն. (Աթ. ՟Ը։)

Անբաւելի բնութիւն։ Անբաւելին երկնի եւ երկրի. (Շար.։)

Իսկութիւն անբաւելի։ Անբաւելի քաղցրութիւն։ Անբաւելի արեան վտակ. (Նար.։)