adv.

cruelly, unmercifully.

adv.

Առանց գթութեան. առանց խղճալու. զալիմանէ.

Անգթաբար հրամայիցէ գործել. (Մխ. դտ.։)

Անգթաբար արձակեցից. (Մագ. ԻԹ։)

Անգթաբար յարձակին յիրեարս իբրեւ գազանք. (Գէ. ես.։)