ԱՆԴԱՏԱՊԱՐՏԱԿԱՆ ԱՆԴԱՏԱՊԱՐՏԵԱԼ ԱՆԴԱՏԱՊԱՐՏԵԼԻ. cf. ԱՆԴԱՏԱՊԱՐՏ.

Անդատապարտական մարմին. (Ասող. ՟Գ. 21։)

Ոմանք ի դատապարտելոցն այնոցիկ անդատապարտելոցն (կամ իբր անդատապարտելւոցն, լեացն). (Վրք. հց. ՟Գ։)

Գնեաց ի ծառայութենէ մեղաց յանդատապարտելի ազատութիւն. (Խոր. հռիփս։)

Առանց կշտամբանաց եւ անդատապարտելիք լեալ. (Խոսր.։)