adj.

ԱՆԶՆՆԱԿԱՆ ԱՆԶՆՆԵԼԻ. cf. ԱՆԶՆԻՆ.

Անճառելիդ Աստուած անզննական ի հրեցինաց. (Շար.։)

Անզննելի՝ զգայութեանց։ Զօրութիւն անզննելի։ Պատկեր անփոփոխ, պարզ, անզննելի. (Նար.։)