s.

disjunction, separation;
virginity.

s.

Չզուգիլն պսակելոց օրինօք. անփորձ մնալն յառնէ. միշտ կուսութիւն Տիրամօր.

Ճշգրտաբանէ զԿուսին զյղութիւնն յանզուգակցութենէ. (Մամբր.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif անզուգակցութիւն անզուգակցութիւնք
accusatif անզուգակցութիւն անզուգակցութիւնս
génitif անզուգակցութեան անզուգակցութեանց
locatif անզուգակցութեան անզուգակցութիւնս
datif անզուգակցութեան անզուգակցութեանց
ablatif անզուգակցութենէ անզուգակցութեանց
instrumental անզուգակցութեամբ անզուգակցութեամբք