adj.

cf. ԱՆԶՐԱՒ.

Անզրաւական կեանք. (Ագաթ.։)

Զանզրաւականացն ցուցանելով կեանս. (Շ. բարձր.։)

Անզրաւական ուրախութեամբ. (Լաստ. ընթերց.։)

Յուրախութիւնս անզրաւական. (Շար.։)

Անզրաւական պատժապարտութիւն. (Մագ. ՟Լ՟Ա։)