adv.

inexplicably.

adv.

ἁνερμηνεύτως. Անթարգմանելի օրինակաւ. անճառաբար.

Զոր ամենայն արարածք ահիւ եւ դողութեամբ օրհնեն, սա միայն անթարգմանաբար առագաստեցոյց. (Ոսկ. կուս.։)

Որ ի Հօրէ անժամանակապէս, եւ ի մօրէ անթարգմանաբար. (Շար.։)