adj.

ἁνερμήνευτος. inexplicabilis, inscrutabilis. Զոր անմարթ է թարգմանել կամ մեկնել. անճառելի. մեկնութեան տակ չինկնօղ. թապիր օլունմազ, վասֆէ կեչմեզ.

Անթարգմանելի է քո տնօրէնութիւնդ Քրիստոս Աստուած. (Գանձ.։)

Անթարգմանելի տնօրէնութեամբ. (Շար.։)

Խորհրդով անթարգմանելեաւ։ Օրհնաբանութեամբ անթարգմանելեաւ։ Անուամբդ անթարգմանելւոյդ։ Մնայ յոլովից անթարգմանելի. (Նար.։)

Անթարգմանելի գոյութիւն. (Մաքս. նշ. եկեղ.։)

Անթարգմանելի հանդիսան. (Սարգ. ՟ա. պետ. ՟Բ։)