s.

proconsul.

s.

ԱՆԹԻՀԻՒՊԱՏՈՍ կամ ԱՆԹԻՊԱՏՈՍ Բառ յն. ἁνθύπατος. proconsul. Փոխանակ բդեշխի կամ հիւպատոսի հռովմայեցւոց. գօնսօլօզ վէքիլի.

Յաւուրս գրապտոսեայ անթիհիւպատոսին ասիացւոց. (Եւս. պ. ՟Ե. 16։ եւ ՃՃ.։)