չ.

ԱՆԺԱՄԵԼ կամ ՅԱՆԺԱՄԵԼ Անժամ մնալ. չժամանել. ի դէպ ժամու յետնիլ. ատենին կանմ ատենով չհասնիլ.

Զի մի՛ կարի խոնջեալք անժամեալք առ սկիզբն պատերազմիդ մատիցուք. (Ոսկ. յհ. ՟Ա. 2։ (տպ. անժամանեալք. ձձ. յանժամեալք. ի յն. լոկ՝ խոնջեալք։))