s.

folly, senselessness, absurdity.

s.

Պակասումն եւ օտարութիւն յիմաստասիրութենէ.

Զախորժելի բաղձանս կերակրոցն յանյագութիւն գալ հասանել, եւ յանիմաստասիրութիւն. (Փիլ. լին. ՟Բ. 7։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif անիմաստասիրութիւն անիմաստասիրութիւնք
accusatif անիմաստասիրութիւն անիմաստասիրութիւնս
génitif անիմաստասիրութեան անիմաստասիրութեանց
locatif անիմաստասիրութեան անիմաստասիրութիւնս
datif անիմաստասիրութեան անիմաստասիրութեանց
ablatif անիմաստասիրութենէ անիմաստասիրութեանց
instrumental անիմաստասիրութեամբ անիմաստասիրութեամբք