adj.

moonless, dark.

adj.

ἁσέληνος. illunis. Զուրկ ի լուսնոյ, այս ինքն ի լուսոյ լուսնի. լուսնկայ չեղած. մահիթապսըզ.

Որ յանլուսին գիշերի յուղի երթան՝ դողան. (Ոսկ. յհ. ՟Ա. 6։)

Գիշեր իմն անլուսին առ ձեռն պատրաստ ունելով. (Պիտ.։)

Ամանակն՝ գիշեր, եւ նա անլուսին. (Տօնակ.։)