s.

disobedience.

s.

ԱՆԼՍՈՂՈՒԹԻՒՆ ԱՆԼՍՈՒԹԻՒՆ. Չանսալն. անհնազանդութիւն. չմըռելն.

Անլսողութիւն ումեք, եւ ամբարտաւանութիւն. (Փարպ.։)

Մի թէ ոք ի մէնջ տրտմեցո՞յց զնա անլսողութեամբ իւիք։ Ի պատրանս բանսարկուին, որ է անհնազանդութիւնն եւ անլսողութիւնն. (Վրք. հց. ՟Գ. ՟Ժ՟Ե։)

Վասն անլսողութեան բազումք կորեան. (Ճ. ՟Ա.։)

Ի հակառակասէր բարուց ոմանց, կամ անլսութեանց. (Երզն. խրատ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif անլսողութիւն անլսողութիւնք
accusatif անլսողութիւն անլսողութիւնս
génitif անլսողութեան անլսողութեանց
locatif անլսողութեան անլսողութիւնս
datif անլսողութեան անլսողութեանց
ablatif անլսողութենէ անլսողութեանց
instrumental անլսողութեամբ անլսողութեամբք