ԱՆՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ԱՆՀԱՄԵՄԱՏԵԼԻ cf. ԱՆՀԱՄԵՄԱՏ. ἁσύγκριτος.

Անհամեմատական զօրութիւնն Աստուծոյ։ Դու միայն ես անհամեմատական, որ ոչ զոք ունիս ընդ քեզ զովօղ կամ ընկերակից. (Ոսկ. ես.։)

Անհամեմատելի է տարբերութիւն Արարչի եւ արարածի. (Կիւրղ. հանգ.։)

Անհամեմատելի արութիւն. (Պիտ.։)

Մի՛ միայն զփառսն Աստուծոյ կարծար անհամեմատելի ասացեալ ի սրբոյս։ Տեսանե՞ս զանհամեմատելի գործն. (Լմբ. սղ.։)