s.

disproportion;
inequality.

s.

Անհամեմատն գոլ. անբաղդատ առաւելութիւն. աննմանութիւն.

Զփառացն եւ զվայելչութեանն անհամեմատութիւն կամեցաւ ցուցանել. (Լմբ. յայտն.։)

Տեսեալ զանհամեմատութիւն խնամակալութեան սրբոյն Նիկողայոսի. (Ճ. ՟Գ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif անհամեմատութիւն անհամեմատութիւնք
accusatif անհամեմատութիւն անհամեմատութիւնս
génitif անհամեմատութեան անհամեմատութեանց
locatif անհամեմատութեան անհամեմատութիւնս
datif անհամեմատութեան անհամեմատութեանց
ablatif անհամեմատութենէ անհամեմատութեանց
instrumental անհամեմատութեամբ անհամեմատութեամբք