cf. Անհաս.

cf. ԱՆՀԱՍ, ըստ ՟Բ նշ. ἁκατάληπτος.

Մշտնջենաւորի եւ անհասական աստուածեղէնն ծննդեան Որդւոյ Աստուծոյ. (Աթ. ՟Ը։)

Տեսանել անհասական հրաշակերտս։ Անհասական պայմանաւ։ Զբարձրագոյնսն եւ զանհասականսն որոտաց. (Ագաթ.։)

Անհասական՝ խորհրդոց։ Անուամբդ անհասականաւ. (Նար.։)

Անհասական իմաստութիւն նորա. (Ոսկ. ես.։)

Եւ իբր ἁνέφικτος անհաս ըստ ՟Ա նշ.

Շարժիմ յաւէտ՝ թռչիմ արագ՝ անհասական. (Շ. իմ. եղ.։)