adj.

helpless, without succour.

adj. adv.

Որ չունի զձեռնկալու. անօգնական. ձեռք բռնօղ մը չունեցած.

Անձեռնկալ կապեալ եղկելիս ի տարակուսի. (Նար. ՟Ի՟Զ։)