cf. ԱՆՁՆԴԻՒՐ. βλακικός. mollis.

Չէ՛ այն արուեստ հատակաց, այլ անձնադիւրաց. (Ոսկ. եբր.։)

Յայտ յանդիման անձնադիւրք. (Եզնիկ.։)

Մի՛ սովորեսցիս լինել անձնադիւր եւ փափկակեաց. (Յհ. գառն.։)