չ.

Անձնաւորիլ. եւ հոգիաւորիլ. գոյաւորիլ.

Ամենայն որ ինչ անձնացեալ է, (յն. յենթակայութեան է, ἑστὶν ἑν ὐποστάσει ) նոյն եւ գոյութիւն հանդիպի։ Զբանն ես էապէս ասեմ անձնացեալ (յն. գոյացական ἑνούσιος ), եւ ոչ լուծական բան. Աթ. ՟Ը։

Զգոլն, եւ զանձնանալ բանին. (Մաքս. նշ. եկեղ.։)

Զիա՞րդ իշխես ասել զաներեւոյթ եւ զանմարմին անձն ոգւոյ մարմնաձեւապէս անձնանալ յարգանդի Կուսին. (Յհ. իմ. երեւ.։ եւ Գր. տղ.։)

Մարդն անձնացեալ (այս ինքն հոգեւոր) ոչ յումեքէ պատմի. (Նար. կուս.։)

Եւ որպէս միանձնանալ, կամ հոգեւոր մարդ լինել.

Միեղինաբար անձնացելոց խաչակրօն կրօնաւորաց։ Ճգնազգեաց անձնացելոց եղբարցդ. (Մագ. ՟Ա. ՟Ի՟Է. ՟Կ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—անամ, ացայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես անձնանամ
դու անձնանաս
նա անձնանայ
մեք անձնանամք
դուք անձնանայք
նոքա անձնանան
Imparfait
ես անձնանայի
դու անձնանայիր
նա անձնանայր
մեք անձնանայաք
դուք անձնանայիք
նոքա անձնանային
Aoriste
ես անձնացայ
դու անձնացար
նա անձնացաւ
մեք անձնացաք
դուք անձնացայք
նոքա անձնացան
Subjonctif
Présent
ես անձնանայցեմ
դու անձնանայցես
նա անձնանայցէ
մեք անձնանայցեմք
դուք անձնանայցէք
նոքա անձնանայցեն
Aoriste
ես անձնացայց
դու անձնասցիս
նա անձնասցի
մեք անձնասցուք
դուք անձնասջիք
նոքա անձնասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ անձնանար
դուք մի՛ անձնանայք
Impératif
դու անձնացի՛ր
դուք անձնացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու անձնասջի՛ր
դուք անձնասջի՛ք
Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Առանձնանամ, ացայ

Միանձնանամ, ացայ

Ներանձնանամ

Voir tout