s.

incongruity, impropriety;
incapacity, insufficiency.

s.

(լծ. յն. անարմօսդի՛ա). ἁναρμοστία. incongruentia. Պակասութիւն յարմարութեան. անմիաբանութիւն. անհամեմատութիւն. անդաշնակաւորութիւն. անզուգութիւն. ույկունսուզլուգ.

Առ ի լինել անյարմարութեան՝ բաւական է եւ մի աղի (քնարին) փոփոխել. (Սահմ. ՟Գ։)

Յարմարութիւն երկական է, որպէս դարձեալ անյարմարութիւն՝ քակտման եւ ապականութեան գոյ պատճառք։ Անհնար է ձայնակցութիւն ի յարմարութենէ եւ յանյարմարութենէ լինել երբէք. (Փիլ. լին.։)

Անյարմարութեամբ եւ վրիպանօք լցեալ է բանս. (Պիտ.։)

Անյարմարութիւն բանից. (Լմբ. սղ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif անյարմարութիւն անյարմարութիւնք
accusatif անյարմարութիւն անյարմարութիւնս
génitif անյարմարութեան անյարմարութեանց
locatif անյարմարութեան անյարմարութիւնս
datif անյարմարութեան անյարմարութեանց
ablatif անյարմարութենէ անյարմարութեանց
instrumental անյարմարութեամբ անյարմարութեամբք