cf. ԱՆՆՄԱՆ ըստ ամենայն նշ.

Աննմանիք միմեանց են տաճարն աստուծոյ, եւ մեհեանք կռոցն։ Իւրաքանչիւրոյն նոցա չարափառութիւն յոյժ աննմանիք են միմեանց. (Յհ. իմ. պաւլ.։)

Ի պատկեր աննմանոյդ յօրինեցան. (Շ. միշտ էիդ.։)