adj.

ἑκμελής. melodia vel harmonia carens. Աներաժիշտ. անյարմար. անհամաձայն. խանգարեալ. անբարեխառն.

Երգ զախտսն թովեալ ողջացուցանէ, զաննուագն նուագօք ըմբերանելով. (Փիլ. բագն.։)