adj.

inextinguishable.

adj.

ԱՆՆՈՒԱՂ ԱՆՆՈՒԱՂԵԼԻ. Որ ոչ նուաղի. անշէջ. անաղօտ. աննուազ.

Աննուազ ջահիցն վառումն. (Արիստակ. նաւակատ.։)

Արեգակն աննուաղելի. (Ճ. ՟Ա.։)

Մշտավառ ճրագ էր աննուաղելի. (Ոսկիփոր.։)