adj.

sweet, odoriferous, delicate;
— առնել, to perfume, to scent.

adj.

εὑώδης, εὕοσμος. odoris suavis, boni odoris, fragrans, bene olens. Անոյշ հոտով. ունօղ կամ բուրօղ զհոտ անուշութեան. կիւզել գօգուլու, խօշպույ.

Իւղ, կամ պտուղ անուշահոտ. (Ագաթ.։)

Անուշահոտ ընթրիք, կամ քաղցրութիւն, կամ ճաշակ. (Փարպ.։)

Գինի անուշահամ եւ անուշահո՛տ. (Մխ. բժիշկ.։)

Անուշահոտ նիւթք, կամ շոգոլիք. (Փիլ. այլաբ.։)

Ի մարգս բազմածաղիկս եւ յանուշահոտս. (Ածաբ. աղքատասիր.։)

Մեռոնին կատարողականն օծումն անուշահոտ առնէ զկատարեալն. (Դիոն. եկեղ. ՟Բ։)

Անուշահոտ բուրմամբ. (Շար.։)

Անուշահոտ պատարագաց. (Յհ. կթ.։)

Խնկօք, կամ ծաղկօք անուշահոտիւք, կամ անուշահոտօք. (ՃՃ.։)

Նմանութեամբ.

Իմ որդին լուսաւոր է, եւ անուշահոտ. (Եղիշ.։ Եզնիկ.։)

Անուշահոտ ոգիքն։ Անուշահոտ արդարութեամբ. (Ագաթ.։)

Անուշահոտ սրբութեան. (Նար. կուս.։)

Աղօթիցն անուշահոտից. (Երզն. լուս.։)

s.

Իսկ ԱՆՈՒՇԱՀՈՏ, ոյ. իբր Անուշահոտութիւն.

Ի յայս անուշահոտոյս անմահանայի. (Ոսկիփոր.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Անուշահոտեմ, եցի

Անուշահոտիմ, եցայ

Անուշահոտութիւն, ութեան

Voir tout