adv.

ԱՆՈՒՍՈՒՄՆԱԲԱՐ կամ ԱՆՈՒՍԸՄՆԱԲԱՐ. ἁμαθῶς, ἁπαιδεύτως. indocte, inperite. Իբրեւ անուսումն. տգիտաբար. առանց ուսման.

Անուսումնաբար ընդունին զառաքելական միտսն. (Բրս. գոհ.։)

Անուսումնաբար վարդապետել, կամ ասել. եւ յլն. (Առ որս.։ Կիւրղ. գանձ.։ Սարկ. հանգ.։)