adj.

irreproachable;

adv.

irreproachably

adj.

ἁκατάγνωστος, ἁνεπίληπτος. irreprehensibilis. Ազատ ի պարսաւանաց. անստգիւտ. անմեղադրելի. անանգոսնելի. այըբլանմազ.

Անպարսաւ լինել. (Տիտ. ՟Բ. 8։)

Ստուգադրութիւն անպարսաւ. (Փարպ.։)

Անպարսաւ վարք. (Փիլ. ՟ժ. բան.։)

Անպարսաւ կիրք. (Տօնակ.։)

Ճշմարիտ եւ անպարսաւ խորհդածաց. (Սարկ. քհ.։)

Անպարսաւ է աղօթելն՝ քան չարաբանելն վասն նորին. (Նար. ՟Խ՟Ը։)