ԱՆՍՊԱՌԱԿԱն ԱՆՍՊԱՌԵԼի. cf. ԱՆՍՊԱՌ.

Հատուցումն անսպառական. (Ոսկ. մ. ՟Գ. 14։)

Թագաւորութիւն անսպառական. (Եզնիկ.։)

Որ աղբիւրդ ես անսպառելի. (Շար.։)

Զսպառնացեալսն տրտմութիւնս անսպառելիս. (Դիոն. եկեղ.։)

Կորուստն անսպառելի. (Նար. ՟Հ՟Թ։)