adj.

glittering, luminous, brilliant, bright.

ԱՆՍՏՈՒԵՐԱԿԱՆ ԱՆՍՏՈՒԵՐԱՓԱՅԼ. cf. ԱՆՍՏՈՒԵՐ.

Անստուերական լոյս. (Փէոդոր. խչ։)

Արեգակն անստուերական. (Շ. խոստ.։)

Անստուերական երջանկացն։ Անստուերափայլ լոյս. (Նար. մծբ. եւ Նար. խչ.։)