s.

good-humour, mildness.

s.

Չսրտնիլն. անբարկացողութիւն. հեզութիւն. չսրդողիլը. չսրդողիլը.

Սկիզբն առնէ ողորմածութեան, կամ անսրտնութեան։ Ո՞ւր է քո անսրտնութիւն. (Լմբ. սղ.։)

Անսրտնութեամբ եւ աննախանձ բարոյիւք. (Մխ. դտ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif անսրտնութիւն անսրտնութիւնք
accusatif անսրտնութիւն անսրտնութիւնս
génitif անսրտնութեան անսրտնութեանց
locatif անսրտնութեան անսրտնութիւնս
datif անսրտնութեան անսրտնութեանց
ablatif անսրտնութենէ անսրտնութեանց
instrumental անսրտնութեամբ անսրտնութեամբք