adj.

more or very absurd, more or very extravagant.

adj. adv.

ἁτοπώτερος. absurdior. Կարի անտեղի. անպատեհագոյն.

Քան որ զի՞նչ արդեօք իցէ անտեղագոյն յիմարութիւն. (Փիլ. բագն. եւ Փիլ. նխ. ՟բ.։)

Ոչ ինչ անտեղագոյն է սմա ի համար դասու անկանիլ. (Արիստ. որակ.։)