ԱՆՏՈՀՄԱԿ ԱՆՏՈՀՄԻԿ. cf. ԱՆՏՈՀՄ. ἁγενής. degener.

Ոչ հառաչեաց (յոբ), եւ ոչ արձակեաց ձայն անտոհմիկ. (Բրս. գոհ.։)

Զտոհմիկն եւ զանտոհմիկն։ Զտոհմիկն առ տոհմիկս ունիք, եւ զվատատոհմակս առ անտոհմակս. (Փարպ.։)