adj.

ἁτύπωτος, ἁδιατύπωτος. figurae expers, figura carens, informis. Անտիպ. անկերպարան. անբաժ ի ձեւոյ եւ ի տպաւորութենէ.

Ի պարզսն կոյս եւ յանտպաւորսն ելցուք իմանալի տեղեկութիւնս եւ նմանութիւնս։ Վայելչաբար դնին առաջի անտպաւորացն տպաւորութիւնք։ Ոչ դատարկ եւ անտպաւոր, այլ մտաւոր եւ կենդանի էապէս. (Դիոն. երկն.։ Փիլ. այլաբ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif անտպաւոր անտպաւորք
accusatif անտպաւոր անտպաւորս
génitif անտպաւորի անտպաւորաց
locatif անտպաւորի անտպաւորս
datif անտպաւորի անտպաւորաց
ablatif անտպաւորէ անտպաւորաց
instrumental անտպաւորաւ անտպաւորաւք