adj.

ἁνέραστος. vix amabilis. Ոչ ցանկալի. չսիրելի. անարժան սիրոյ.

Զիա՞րդ կոչեսցին սուրբք՝ անիրաւելով զարդարեւ տռփումն աստուածային, աննախանձելեացն եւ անտռփելեաց ի նոցանէ՝ ոչ բարեպաշտապէս փորձեցելոց. (Դիոն. ածայ.։)